ચુટાયેલ સભ્યશ્રી યાદી

ખંભાત નગરપાલિકા સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૫

અ.ન. ફોટો સભ્યશ્રીનું નામ સરનામું પક્ષ  વોર્ડ ન. મોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારેયા વચલું ફ્ળીયું, ખારોપાટ ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 8347302283
શ્રી આરીફાબાનું મોહંમદયુસુફ પાનારા નગારચીવાડ,કસાઈવાડ, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ  
શ્રી નગીનભાઈ રતિલાલ મહીડા મોહનપુરા,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9879776666
શ્રી પ્રકાશભાઈ નટવરલાલ પટેલ ખારોપાટ,સાજન ફ્ળીયું,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9824094314
શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી જાહાંગીરપુર, ગફુરવસ્તી,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9725767544
શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી વાઘરીવાસ,લાલ દરવાજા ભારતીય જનતા પાર્ટી 9978183903
શ્રી યોગેશકુમાર બેચારલાલ ઉપાધ્યાય (લાલાભાઈ) લાલ દરવાજા, કાઠીટોળું, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9825149393
શ્રી વસંતલાલ ચીમનલાલ પટેલ ગુજજરવાડો,મીઠો પાટ,પરામાં,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9898562180
શ્રીમતી અંબાબેન જગદીશભાઇ જાદવ મીલની ચાલી,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9374306281- 955834275
૧૦ શ્રીમતી મનીષાબેન દીપકભાઈ મિસ્ત્રી જાગનાથની ચાલી, અકબરપુર ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 7600650144-8140348724
૧૧ શ્રી ધર્મેન્દ્રકુમાર તોગભાઈ ભરવાડ (લાલાભાઈ) ૪૧,ગાયત્રીનગર, લાલ બાગ સામે, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9726583787
૧૨ શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ મનુભાઈ ચુનારા ઉર્ફ પ્રકાશ મોટી ચુનારવાડ, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9924056654
૧૩ શ્રીમતી કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ આંબલી ફ્લીયું,મોચીવાડ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9714381040
૧૪ શ્રીમતી ભારતીબેન રમેશચંદ્ર રાણા રજપુતવાડો, કાલકામાતા ના મંદિર પાસે, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ  
૧૫ શ્રી કોશીકભાઈ પ્રફુલાલ રાવ ખારીકુઇ,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9825972317
૧૬ શ્રીમતી શારદાબેન જીતેન્દ્ર રાણા રજપુતવાડો, કાલકામાતા ના મંદિર પાસે, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9979344243
૧૭ શ્રીમતી મંજુલાબેન કિશોરભાઇ રાણા કૃષ્ણપોળ સામે,કડિયાપોળ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9427381920
૧૮ શ્રીમતી શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ રાવળીયાડ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9824143533
૧૯ શ્રી મુકેશભાઇ શંકરભાઇ બીલ જોષી ફ્લીયું, મોચીવાડ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9898861931
૨૦ શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભાઈ પરમાર(રાજભા) કડિયાપોળ,જે.કે.શાહના દવાખાના ભારતીય જનતા પાર્ટી 9825511121
૨૧ શ્રીમતી ઝરીનાબાનુ અબ્દુલહબીબ શેખ ફુરઝા મહોલ્લો, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9687549454
૨૨ શ્રીમતી હંસાબેન કંચનલાલ રાણા (પઠાણ) ચિતારી બજાર,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9374226894
૨૩ શ્રી મો.હનીફ અ.જ્મીલ શેખ ખામોજી મહોલ્લો, ત્રણ લીમડી,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9898894892
૨૪ શ્રી ઇફ્તેખારહુસેન મુખ્તારહુસેન યમની (વકીલ) બડામિયાંની  પોળ, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 989868992-9725742888
૨૫ શ્રીમતી પરીમલબેન ભદ્રીકભાઈ શાહ નાગરવાડો,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9925466743-9537371427
૨૬ શ્રીમતી શિલ્પાબેન રાજેશભાઈ  પટેલ કોલમપાડો,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9426061812-9712961812
૨૭ શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા (રાજુભાઇ ભગત) મોટી ત્રણ પોળ, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9925115167
૨૮ શ્રી ખુશમનભાઈ શાંતીલાલ પટેલ (ચંદનવાળા) કોલમપાડો,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9825168607
૨૯ શ્રીમતી ગીતાબેન રાજુભાઇ ચુનારા મોસમપુરા,ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9737633740
૩૦ શ્રીમતી મીનાબેન ગોવિંદભાઇ રબારી ત્રંબાવટી સોસાયટી, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9429543221
૩૧ શ્રી ઇશ્વરભાઇ મોતીભાઈ પરમાર બી.એ/૧૨, શીવમ સોસાયટી, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9879299595
૩૨ શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર શીવશક્તિ સોસાયટી, ખંભાત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 9913552525
૩૩ શ્રીમતી પિન્કીબેન કેતનકુમાર રાણા બોરિયાપડો,આશાપુરી મંદિર પાસે, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9924573711
૩૪ શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રંછોડભાઈ માછી શાસ્ત્રીનગર, રહધારી,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 97268662852
૩૫ શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરલાલ ખારવા માછીપુરા,કૃષ્ણનગર, ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી 9879312357
૩૬ શ્રી અશોકભાઇ રતિલાલ ખલાસી મોટી હનુમાન ગલી, માછીપુરા,ખંભાત ભારતીય જનતા પાર્ટી